FORSKNINGSPROJEKT

Breaking Barriers – för ungas ökade inflytande

Genom berättelser gör vi världen begriplig tillsammans. Vi lever i en tid som på ytan svämmar över av berättelser. Men vid ett närmare betraktande är det kanske snarare åsikter och uttryck vi har så rikligt av i våra sociala medier, press och populärkultur. Vi är omgivna av löften om hur enkelt vi kan ge uttryck för vår åsikt och mening. Samtidigt har vi ett alltmer diskuterat underskott på aktivt medborgarskap. Få personer engagerar sig i lokala politiska processer eller utnyttjar möjligheten att påverka i frågor som engagerar. Kunskapsresistens och falsk fakta skapar stuprör av segregerade grupper som äger olika världsbilder. I en uppmärksammad studie för några år sedan visade Cambridgeforskare att ungdomar och unga vuxna inte kunde identifiera kommersiellt finansierade budskap på sociala medier som ett sådant ens när det var märkt med ett företagsnamn.

Vår tid ropar efter berättelser som hjälper oss att förstå vår egen roll i världen och tillsammans med andra. Berättelser som lyfter olika erfarenheter, olika sätt att ta plats och olika sätt att skapa tillsammans med andra. Berättelser som hyllar olikheter och visar oss hur vi kan agera och tänka kring förändring och inflytande.

Det här är en reseskildring från projektet Breaking Barriers. Det är också en stafett-pinne, en inbjudan och en uppmaning till fortsatt utforskande.

TOOLBOX

Mapping and Prototyping

Workshop with 20 future game developers from Nacka Mediagymnasiet

Map your digital footprint with the help of symbols
What do you use for what purpose

Map what you want to influence in the world by using a graph and just put in the issues that affect you the most;
big and small, simple and complex

“Jag tycker att ungdomars ska kunna påverka vad man vill bli och vad man ska göra än att bara vara”

“Påverka vuxna! Vi kan också ha bra idéer fast vi är yngre!”

Discuss in small groups experiences from influencing in physical and digital spaces

Create a tool for influence, materialize it with paper, pipecleaners, clay…
Make a small movie with your phones showing how it works