FORSKNINGSPROJEKT

Breaking Barriers – för ungas ökade inflytande

Genom berättelser gör vi världen begriplig tillsammans. Vi lever i en tid som på ytan svämmar över av berättelser. Men vid ett närmare betraktande är det kanske snarare åsikter och uttryck vi har så rikligt av i våra sociala medier, press och populärkultur. Vi är omgivna av löften om hur enkelt vi kan ge uttryck för vår åsikt och mening. Samtidigt har vi ett alltmer diskuterat underskott på aktivt medborgarskap. Få personer engagerar sig i lokala politiska processer eller utnyttjar möjligheten att påverka i frågor som engagerar. Kunskapsresistens och falsk fakta skapar stuprör av segregerade grupper som äger olika världsbilder. I en uppmärksammad studie för några år sedan visade Cambridgeforskare att ungdomar och unga vuxna inte kunde identifiera kommersiellt finansierade budskap på sociala medier som ett sådant ens när det var märkt med ett företagsnamn.

Vår tid ropar efter berättelser som hjälper oss att förstå vår egen roll i världen och tillsammans med andra. Berättelser som lyfter olika erfarenheter, olika sätt att ta plats och olika sätt att skapa tillsammans med andra. Berättelser som hyllar olikheter och visar oss hur vi kan agera och tänka kring förändring och inflytande.

Det här är en reseskildring från projektet Breaking Barriers. Det är också en stafett-pinne, en inbjudan och en uppmaning till fortsatt utforskande.

TOOLBOX

Playing and storytelling

Workshop 8 15 year old girls at summer-activity
Three Days + One Youth house Sätra

Berätta en historia med ett ord var bestäm tema skräck, kärlek etc
Obs En får inte komma med förslag om inte den vars tur det är ber om det

Rita av varandra i par utan att titta på pappret när du ritar
Hitta på ett nytt namn genom att slå ihop era namn


I par mima att ni ger varandra presenter. Den som tar emot presenten visar med kroppen vad hen har fått


Gör en variant på övningen ovan i cirkel. Skicka vidare ett osynlig objekt och låt mottagaren förvandla det till något annat

I par; säg ett ord och låt den andra personen säga det första ordet hen associerar till. Fortsätt så länge ni vill

Gå ut. Ta en bild på en miljö i ditt närområde som du tycker om och en bild på en miljö du inte tycker om

Dela det med varandra. Använd bilderna som underlag för att prata om hur vi visar platser, som utgångspunkt för en berättelse, som första bilden i en film…

Dela berättelser om påverkan och protest

Intervjua varandra om hur ni använder digitala media hat och älsk-verktyg

Lista stort och smått ni vill förändra och påverka

Dröm ihop en aktion med obegränsad budget – gör en prototyp
dvs en liten variant av den stora drömmen tx en film med mobil-kameran, en pjäs, en fest, en samtalskväll, en vandring i området

Bra knep om det är känsliga saker som deltagarna vill diskutera är att använda vuxna som skådespelare, göra dockteater, skriva repliker och annat på skyltar….